De Gelderlandschool

desc2
Samenwerken
Door samen leren en werken heb ik plezier.
maandag 09 juli 2018

Nieuwe klassenmiddag

De leerlingen maken kennis met de leerkracht voor het volgende schooljaar

maandag 09 juli 2018

Eindmusical groep 8woensdag 11 juli 2018

Laatste dag groep 8donderdag 12 juli 2018

Eindfeestvrijdag 13 juli 2018

Margedagmaandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Start zomervakantie

De eerste schooldag na de vakantie is 27 augustus 2018!