De Gelderlandschool

desc2
Echte activiteiten
Door echte activiteiten is leren betekenisvol.

Visie OGO

OGO staat voor Ontwikkelingsgericht onderwijs, zelf zeggen wij ook wel: Ontzettend Goed Onderwijs. Op de Gelderlandschool geven wij samen met de kinderen inhoud aan het onderwijs. Wij werken vanuit Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). OGO is een onderwijsvisie waarbij aangesloten  wordt bij de belevingswereld van uw kind. Het leren gaat makkelijker als je begrijpt waar het over gaat, als je merkt dat je dat wat je leert nodig hebt en als je mee mag denken over de manier waarop je iets leert. De leerkracht weet wat uw kind moet leren en daar begeleidt de leerkracht uw kind bij.

Op de Gelderlandschool werken wij SAMEN:

S ta ik centraal
A ccepteer ik jou
M ag ik zijn wie ik ben
E rvaar ik dat ik leer
N eem ik mijn verantwoordelijkheid