De Gelderlandschool

desc2
Samenwerken
Door samen leren en werken heb ik plezier.
astrid | donderdag 01 september 2016

Schooltijden, vakantie- en margedagen

Groepen 1-8

Maandag 08:30 - 11:45 | 13:00 - 15:00
Dinsdag 08:30 - 11:45 | 13:00 - 15:00
Woensdag 08:30 - 12:30
Donderdag 08:30 - 11:45 | 13:00 - 15:00
Vrijdag 08:30 - 11:45 | 13:00 - 15:00

Vanaf het schooljaar 2013-2014 hebben alle groepen op woensdag tot 12:30 uur les. Dus ook de leerlingen in groep 1 t/m 4.

Afspraken voor aanvang en einde schooltijd

Om 08:15 uur gaan de schooldeuren open. De leerlingen gaan dan direct naar hun klas. De leerkrachten zijn in de klassen aanwezig. U kunt mee in de klas om werk te bekijken en om kort iets met de leerkracht te bespreken. De leerlingen maken bijvoorbeeld werk van de vorige dag af of starten al met de eerste activiteiten van de dag. Om 8:30 uur starten de lessen.

Om dit rustig te laten verlopen, gaat om 08:25 uur een bel. Deze bel is voor de leerlingen die nog niet binnen zijn het signaal om naar hun klas te gaan en voor ouders het signaal om afscheid te nemen. ´s Middags gaat om 12:55 uur de bel. Deze bel is opnieuw voor de leerlingen het signaal om naar hun klas te gaan. U geeft als ouder aan de leerkracht door of uw kind van school opgehaald wordt, of dat uw kind zelfstandig naar huis mag. Wanneer uw kind alleen naar huis mag, geeft u daarvoor toestemming via het zetten van een handtekening. Wij verzoeken u vriendelijk bij aanvang van de lessen het gebouw te verlaten.Voor de rust in de school stellen wij het op prijs dat u uw kind aan het einde van de ochtend en middag buiten opwacht. Het is niet toegestaan honden mee naar binnen te nemen.

Zomervakantie 16 juli t/m 24 aug 2018
Prinsjesdag 18 september 2018
Herfstvakantie 22 t/m 26 okt 2018
Kerstvakantie 24 dec t/m 4 jan 2019
Voorjaarsvakantie 25 febr t/m 1 mrt 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 aug 2019
   

Margedagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er per jaar een aantal margedagen is. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.

De margedagen voor groep 1- 8 zijn

Vrijdag 28 september 2018
Maandag 19 november 2018
Vrijdag 8 februari 2019
Maandag 25 maart 2019
Dinsdag 25 juni 2019
Vrijdag 19  juli 2019
 

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de school zoveel mogelijk voor vervanging. Dit is vastgelegd in het protocol ziektevervanging. Leerkrachten zonder vaste groep kunnen invallen, we kunnen klassen combineren of leerlingen van de zieke leerkracht over andere klassen verdelen. Er worden in principe geen leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten.

Overige informatie

Zwemmen

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan zwemmen. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt aan de ouders een bijdrage van ca. € 22 gevraagd per jaar per kind. Als uw kind niet mee kan doen met het schoolzwemmen, is een verklaring van de huisarts vereist. Kan uw kind voor één keer niet meedoen aan een gym- of zwemles, dan verwachten wij een briefje van u waarin u dit meldt en aangeeft wat hiervoor de reden is.

Gymkleding

Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en gymschoenen - vanwege de hygiëne - mee. Daarnaast moeten de kinderen ook een handdoek (en eventueel badslippers, badkleding en een badmuts) meenemen, omdat alle kinderen verplicht na het gymmen douchen. Jongens en meisjes douchen apart. Alleen met een briefje van de huisarts kan ontheffing verleend worden. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten.

Snoepen en trakteren

Wij vragen u uw kind geen snoep mee te geven. Wij willen er graag aan meewerken het gebit en het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, kaas, worst of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid.