De Gelderlandschool

desc2
Spel
Door spel ben ik betrokken en nieuwsgierig.
astrid | donderdag 01 september 2016

Schooltijden, vakantie- en margedagen

Groepen 1-8

Maandag 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Dinsdag 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Woensdag 08:30 - 12:00
Donderdag 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Vrijdag 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00

Afspraken voor aanvang en einde schooltijd

Om 08:15 uur gaan de schooldeuren open. De leerlingen gaan dan direct naar hun klas. De leerkrachten zijn in de klassen aanwezig. U kunt mee in de klas om werk te bekijken en om kort iets met de leerkracht te bespreken. De leerlingen maken bijvoorbeeld werk van de vorige dag af of starten al met de eerste activiteiten van de dag. Om 8:30 uur starten de lessen.

Om dit rustig te laten verlopen, gaat om 08:25 uur een bel. Deze bel is voor de leerlingen die nog niet binnen zijn het signaal om naar hun klas te gaan en voor ouders het signaal om afscheid te nemen. ´s Middags gaat om 12:55 uur de bel. Deze bel is opnieuw voor de leerlingen het signaal om naar hun klas te gaan. U geeft als ouder aan de leerkracht door of uw kind van school opgehaald wordt, of dat uw kind zelfstandig naar huis mag. Wanneer uw kind alleen naar huis mag, geeft u daarvoor toestemming via het zetten van een handtekening. Wij verzoeken u vriendelijk bij aanvang van de lessen het gebouw te verlaten.Voor de rust in de school stellen wij het op prijs dat u uw kind aan het einde van de ochtend en middag buiten opwacht. Het is niet toegestaan honden mee naar binnen te nemen.

Zomervakantie 19 juli t/m 30 aug 2019
Prinsjesdag 17 september 2019
Herfstvakantie 21  t/m 25 okt 2019
Kerstvakantie 23 dec t/m 3 jan 2020
Voorjaarsvakantie 24 febr t/m 28 febr 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug 2020

Margedagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er per jaar een aantal margedagen is. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.

De margedagen voor groep 1- 8 zijn

Maandag 16 september 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Donderdag 9 april 2020
Maandag 29 juni 2020
Vrijdag 16 juli 2020
 

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de school zoveel mogelijk voor vervanging. Dit is vastgelegd in het protocol ziektevervanging. Leerkrachten zonder vaste groep kunnen invallen, we kunnen klassen combineren of leerlingen van de zieke leerkracht over andere klassen verdelen. Er worden in principe geen leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten.

Overige informatie

Zwemmen

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan zwemmen. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt aan de ouders een bijdrage van ca. € 22 gevraagd per jaar per kind. Als uw kind niet mee kan doen met het schoolzwemmen, is een verklaring van de huisarts vereist. Kan uw kind voor één keer niet meedoen aan een gym- of zwemles, dan verwachten wij een briefje van u waarin u dit meldt en aangeeft wat hiervoor de reden is.

Gymkleding

Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en gymschoenen - vanwege de hygiëne - mee. Daarnaast moeten de kinderen ook een handdoek (en eventueel badslippers, badkleding en een badmuts) meenemen, omdat alle kinderen verplicht na het gymmen douchen. Jongens en meisjes douchen apart. Alleen met een briefje van de huisarts kan ontheffing verleend worden. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten.

Snoepen en trakteren

Wij vragen u uw kind geen snoep mee te geven. Wij willen er graag aan meewerken het gebit en het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, kaas, worst of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid.